Boom&Werk Boomverzorging - 'n natuurlijke kijk op bomen
 
169c8976-8484-4cc1-996a-0e7b3d91da4a.jpg

Groeiplaats verbetering

Veelal worden bomen gesnoeid om visueel te versterken, achterstallig onderhoud weg te werken, kronen compacter te maken of veiligheid te opzichte van de omgeving te waarborgen. Ondergronds is er echter ook veel te bereiken door hier te zorgen voor de optimale omstandigheden. Dit is een ondergewaardeerd facet van ons vakgebied maar voor een goede groei absoluut noodzakelijk.

Optimaliseren en of verbeteren van de groeiplaats van uw boom of bomen zorgt uiteindelijk voor een verbetering in conditie en vitaliteit van uw boombestand. Boom&werk staat U hierin graag bij met mogelijke oplossingen en adviezen.

 

aanvullende informatie

In de natuur is er sprake van een cyclus waarbij de boom in de herfst zijn blad laat vallen en dit als strooisellaag onder de kroonprojectie waar het is gevallen mag verteren. Deze cyclus van organisch materiaal zorgt ervoor dat de boom zijn behoeften zelf redelijk kan aanvullen en het overige aan mineralen uit de bodem haalt. 

In de stedelijke omgeving waarin ik veelal werkzaam ben staan bomen in het gazon, in de border of in een bestrating. De natuurlijke cyclus van bladval en compostering en opname in de bodem is hier vaak ver te zoeken.

Een boom in het gazon moet erg concurreren met gras. Het eerste vocht en de beschikbare voeding wordt vaak door het gras benut en de boom krijgt zo een tekort. op langere termijn zal de boom bij het creeren van een boomspiegel verbeteren qua visuele inpassing in de tuin en tevens verbeteren qua groei. Bijkomend voordeel is dat de grasmat verder van de stam ook beter groeit en makkelijker te maaien is omdat hier geen stamvoet of opdrukkende wortels zitten.  

Uw boom heeft door jaren aaneengesloten wegharken van blad waarschijnlijk al een permament tekort aan voedingsstoffen om zijn systeem optimaal te voorzien van de nodige mineralen. Door een slimme boomspiegel met kantopsluiting die desgewenst wordt voorzien van een mulch / snipper / compost laag wordt de natuurlijke situatie zoveel mogelijk hersteld. De boom zal zijn beworteling gaan verbeteren in deze spiegel en conditie en voornamer nog de vitaliteit worden geoptimaliseerd. 

Een andere manier is het maken van voedingskokers en of sleuven om direct compost en voeding bij de wortels te werken. Dit zorgt voor een verbetering van de groeiomstandigheden waarbij de boom optimaal de conditie kan verbeteren.

Bomen die al aangetast zijn door een parasitaire aantasting hebben meestal niet voldoende conditie om een dergelijke aantasting te weren. Extra voeding kan hier helpen de schimmel wat langer te weren, het is echter wel uitstel en gehele verbetering en of behandeling van een aantasting is in de praktijk nauwelijks te realiseren.