Boom&Werk Boomverzorging - 'n natuurlijke kijk op bomen
 
Boomveiligheid

Boomveiligheid

Het controleren op potentiële gevaren, inschatten van risico’s t.o.v. de omgeving en het creëren van een maximale veiligheid is mijn specialisme.

VTA keuringen, boom effect analyses en nader onderzoek worden door mij uitgevoerd en in een duidelijke overichtelijke rapportage verwerkt.

Het ingrijpen voor een verbeterde veiligheid waarbij karakter en vorm worden gerespecteerd wordt door Boom & Werk uitgevoerd met de grootste zorg.

Ik werk met officiële kroonankersystemen en heb zelf de expertise in huis deze optimaal in te zetten om schade van en aan Uw boom te voorkomen.